Alva's LogicAon scalesPolistesterMatrigmaSHLOm oss

ÖVA PÅ SHL TEST (VERIFY G+) ONLINE

Förbered dig inför SHL-testet (Verify G+) med skräddarsydda övningsfrågor på svenska eller engelska. SquidFactor ger dig möjligheten att öva på SHL-test direkt i din dator eller telefon.

Våra resurser – vägen till ditt drömjobb!

Öva i dator eller telefon

Med SquidFactor kan du öva på SHL-testet (Verify G+) direkt i din dator eller telefon.

Marknadsledande pris

Få tillgång till alla övningar, guider, facit och förklaringar för bara 344 kr per månad.

Avsluta när du vill

Du kan när som helst avsluta din prenumeration hos oss. Det finns inga bindnings- och uppsägningstider.

Öva på svenska och engelska

Öva hur mycket du vill, när du vill, på det språk som passar dig bäst.

15 000+ nöjda användare

Över 15 000 personer har använt SquidFactor för att öva inför sina begåvningstest. Gör det du också!

Vad är ett SHL-test?

Ett SHL-test, även känt som Verify G+, är en form av psykometriskt test som används för att mäta kognitiva förmågor och arbetsrelaterade färdigheter. Testet utvecklades av företaget SHL och används av arbetsgivare för att bedöma en kandidats förmåga att lösa problem, analysera information och fatta beslut. Det kan inkludera olika delar som numerisk och verbal resonemang samt abstrakt logik. SHL-test används ofta som en del av rekryteringsprocessen för att bedöma lämpligheten hos potentiella anställda för olika typer av arbetsroller. 
 

SHL numerisk resonemangsförmåga

Detta är en psykometrisk bedömning som mäter en persons förmåga att förstå och använda numerisk information. Testet utvärderar kandidatens förmåga att lösa problem relaterade till kvantitativa data som att identifiera mönster, göra enkla beräkningar och dra slutsatser baserade på numerisk information.

Det är utformat för att bedöma en persons numeriska resonemangsförmåga och kan användas som en del av rekryteringsprocessen för att bedöma hur väl en individ kan hantera arbetsuppgifter som involverar numeriska aspekter.

Induktiv- & deduktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledning handlar om att dra allmänna slutsatser från specifik information. Testet kan inkludera mönsterigenkänning, där kandidaten behöver identifiera regelbundna sekvenser eller trender baserade på tillhandahållen information.

Deduktiv slutledning innebär att dra specifika slutsatser från allmänna regler eller påståenden. Testet kan involvera logiska resonemangsserier där kandidaten behöver tillämpa generella regler på specifika situationer och dra korrekta slutsatser.

Olika SHL-test

SHL Verify G+

Testet är indelat i tre kategorier: Numerical, Deductive och Inductive och syftar till att mäta en kandidats övergripande kognitiva förmågor. Varje kategori har 10 frågor och presenteras slumpmässigt. Testet varar vanligtvis 36 minuter

SHL Verbal test

Testet bedömer en kandidats konstruktiva tankeförmåga. SHL Verbal Reasoning består av 30 frågor och tar vanligtvis 19 minuter. Frågorna består av en kort text, följt av en fråga eller ett påstående som kan besvaras med ”Sant”, ”Falskt” eller ”Kan inte säga”.

SHL Mechanical test

Testet syftar till att mäta kandidatens förståelse av grundläggande mekaniska principer och deras tillämpning på verkliga scenarier. Det består vanligtvis av 15 flervalsfrågor och tar vanligtvis 10 minuter.

SHL Deductive test 

Testet bedömer logiskt tänkande och problemlösningsförmåga på ett objektivt sätt. Varje test består av 18 frågor som besvaras genom att analysera påståenden och fastställa sanningshalten. Testet tar vanligtvis i 20 minuter.

SHL Verify Inductive test

Testet bedömer kandidatens förmåga att analysera samband mellan olika element och begrepp. SHL Verify Inductive testet består vanligtvis av 18 frågor av figursekvenser och matriser och tar vanligtvis 24 minuter.

SHL Verify Numerical test

Testet kommer att bedöma din förståelse av numeriska, statistiska, finansiella och grafiska data, och din förmåga att göra avdrag baserat på dessa data. SHL numeriska resonemangstestet består av 18 frågor som inkluderar grafer, tabeller, numeriska problem, etc. och tar vanligtvis 17-25 minuter beroende på jobbnivå.

SHL Reading Comprehension Test 

Testet bedömer en kandidats läsförmåga att bearbeta text, förstå dess innebörd samt att integrera och extrahera relevant information. Det består av 19 frågor och tar vanligtvis 10 minuter.

Strategier för att lyckas med SHL-testet

För att säkerställa att du är väl förberedd inför ditt SHL-test är det viktigt att du har en god förståelse för testets struktur samt är medveten om tidsbegränsningarna och vilka hjälpmedel du får använda. Vidare rekommenderas det att du genomför övningstest och repeterar relevanta metoder. Att få fullständig kontroll över procent och proportioner kommer att vara till din fördel under själva testet.

Övning är A och O. Genom att träna på SHL-testet innan det "riktiga" testet kommer du med säkerhet att kunna lösa uppgifterna snabbare och göra färre misstag. Genom att genomföra övningstest kommer du att förstå tankesättet bakom frågorna och bli bekant med de potentiella fallgroparna.

Tips & trix för att klara SHL-testet (Verify G+)

Förstå testets struktur:

Ta dig tid att bekanta dig med SHL-testets olika delar och dess uppbyggnad. Förstå vilka färdigheter varje avsnitt bedömer och vilka typer av frågor som kan förekomma.

Använd tillåtna hjälpmedel:

Känn till vilka hjälpmedel som är tillåtna under testet och använd dem till din fördel. Det kan vara en bra idé att öva med dessa hjälpmedel för att bli bekant med deras användning.

Förbättra numeriska och verbala färdigheter:

Eftersom SHL-test vanligtvis inkluderar numeriska och verbala avsnitt, fokusera på att förbättra dessa grundläggande färdigheter. Träna på att lösa numeriska problem och förstå komplexa texter.

Tidsmedvetenhet:

Eftersom SHL-test ofta är tidsbegränsade är det viktigt att vara medveten om tiden. Öva på att lösa uppgifter snabbt och effektivt för att undvika att fastna på en enda fråga för länge.

Öva regelbundet:

Regelbunden övning är nyckeln till framgång. Genom att genomföra regelbundna övningstest kan du förbättra din förmåga att lösa olika typer av uppgifter och öka ditt självförtroende inför det faktiska testet.

Skapa en strategi:

Utveckla en strategi för att hantera varje avsnitt av testet. Bestäm hur mycket tid du vill spendera på varje fråga och följ din strategi för att optimera din prestation.

Var mentalt förberedd:

Mentalt förberedande är lika viktigt som fysisk träning. Bygg upp självförtroende genom att visualisera framgång och hantering av olika typer av utmanande uppgifter.

Klara SHL med SquidFactor

Du övar med simulerade SHL-tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av SHL-övningar, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Veckovisa webbinarier

Öva i din dator eller telefon

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism

Individanpassade övningar

Pengarna-tillbaka-garanti - inga bindningstider

Öva på SHL-testet, klara testet och landa jobbet!

SquidFactor är en personlig och optimerad SHL-lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation.

Till skillnad från andra tjänster gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå SHL-testet i detalj.

+15.000 nöjda användare

Klara SHL-testet med SquidFactor

Förbättra ditt testresultat genom att öva på testet i förväg. SquidFactor tar dig ett steg närmre drömjobbet.

SHL-test övningar
kr
344/mån
Obegränsad tillgång
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

FAQ - SHL

Hur fungerar poängsättningen på SHL-test?

Poängsättningen på SHL-test, såsom Verify G+, grundar sig på en relativ bedömning jämfört med en normgrupp. Normgruppen representerar tidigare testtagare och används för att skapa en standardiserad jämförelse. Resultaten omvandlas till procentilranger, vilket visar hur väl testtagaren presterade jämfört med normgruppen. Skalade poäng används för att göra resultaten jämförbara över olika sektioner och tester. Arbetsgivare använder dessa resultat för att bedöma en kandidats lämplighet för en given position. Det är viktigt att förstå att poängen är relativa och ger en indikation på hur testtagaren placerar sig gentemot andra som har genomfört samma test.

Vilka poäng krävs för att gå vidare i rekryteringen?

Beroende på den sökta positionen och arbetsgivarens användning av testet varierar kraven för Matrigma-poängen. För mycket intellektuellt krävande positioner som chefspositioner eller forskning och utveckling kan höga poäng vara nödvändiga, och en poäng på minst 7 är en bra målsättning. För andra positioner där förmågan att lära sig nya verktyg och fatta välgrundade beslut inom rimlig tid är viktigt, krävs vanligtvis en genomsnittlig poäng.

Mitt SHL-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på SHL-frågorna inför ett SHL-test. Du kommer att komma till testet väl förberedd, uppleva mindre stress och få bättre resultat jämfört med om du inte övat.
 

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras SHL-test än de som inte använde SquidFactor. Bland användarna fanns både de som använde SquidFactor för snabb förberedelse inför ett prov som var enstaka dagar bort och de som använde SquidFactor för långsiktig förberedelse under mer än ett kvartal.

Hur lyckas jag med SHL-testet?

Övning är avgörande för denna typ av test. Studier har visat att symbolseriepoäng är den kategori som enklast kan förbättras genom övning. Genom att öva kan du minska nervositeten inför själva testtillfället och få en klar bild av formatet och frågorna som kommer att presenteras. Men ännu viktigare är att övningarna aktiverar ditt logiska tänkande. För de flesta av oss har det gått ett tag sedan vi senast satt i skolbänken.

Allmäna villkor - © 2024 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media