Alva's LogicAon scalesPolistesterMatrigmaSHLOm oss

ÖVA PÅ POLISENS BEGÅVNINGSTEST

Med SquidFactor kan du öva på UNIQ och NEO-PI-R som är polisens begåvningstest, för att öka dina chanser att komma in på Polishögskolan.

Vad är UNIQ begåvningstest?

UNIQ-testet är ett teoretiskt begåvningstest som mäter verbala, spatiala och logiska förmågor. Det senaste UNIQ-testet är endast 80 minuter långt och innehåller övningar i synonymer, induktiva färdigheter, talserier och kubvikning. Sedan januari 2023 behöver du 3 eller mer för att klara testet, tidigare behövde man 4 och resultaten mäts i en så kallad "statineskala".

För att bli antagen till polisutbildningen måste du, förutom att klara provet, vara svensk medborgare och minst 18 år gammal. Du måste också ha B-körkort och vara vid god hälsa. Det finns också krav på att du har gått en gymnasieutbildning eller motsvarande med godkända betyg.

Polisens IQ-test (UNIQ)

UNIQ är inte bara ett pusselspel, utan ett kraftfullt verktyg och IQ-test för att mäta din förmåga att tänka och resonera. UNIQ testar dina verbala, spatiala och numeriska färdigheter genom att låta dig lösa hur man viker kuber, vilka ord som hör ihop (eller inte), vilket tal som ska följa i en serie eller vilken figur som passar in i en annan. Dina resultat mäts mot resultaten hos färdiga poliser och sätts på en niogradig skala (den så kallade Stanine-skalan), där minimikravet för att klara inträdesprovet är ett resultat på 3.

NEO-PI-R personlighetstest

Vid antagningen till polisutbildningen läggs stor vikt vid att den sökande har en personlighet som passar polisyrket. För att avgöra detta används en kombination av personlighetstest och uppföljande samtal med psykolog. Personlighetstestet som används heter NEO-PI-R, och är ett av få tillgängliga begåvningstester som anses vara ordentligt förankrat i forskning. 

NEO-PI-R bygger på den så kallade femfaktor-modellen, som mäter personligheten utifrån fem faktorer:

Neurotisism - ångest, irritationsbenägenhet, nedstämdhet, självosäkerhet, impulsivitet, stresskänslighet

Extraversion - tillgivenhet, sällskaplighet, självhävdelse, vitalitet, spänningssökande, gladlynthet

Öppenhet - fantasi, estetik, känslor, aktiviteter, tankar, värderingar

Samvetsgrannhet - duglighet, ordningsamhet, plikttrogenhet, prestationssträvan, självdisciplin, eftertänksamhet

Sympatiskhet - tillit, rättframhet, osjälviskhet, följsamhet, blygsamhet, ömsinthet

NEO-PI-R beståndsdelar

NEO-PI-R-testet består av 240 frågor som du måste besvara på en begränsad tid. Dessutom ska du besvara alla frågor i testet. Det är ett självskattningstest, vilket innebär att du anger vad du tror beskriver din personlighet bäst. Testet är utformat på ett sådant sätt att du inte vinner något på att försöka "fuska" eller svara oärligt - detta kommer att skapa inkonsekvenser i resultaten.

Varför öva på polisens begåvningstest?

Förberedelse inför urvalsprocessen

Polisens begåvningstest är en viktig del av urvalsprocessen för att bli polis. Genom att öva på testet kan du förbättra dina chanser att prestera bra och öka dina möjligheter att gå vidare i rekryteringsprocessen.

Testar relevanta förmågor

Begåvningstestet är utformat för att mäta dina kognitiva och intellektuella förmågor som är viktiga för att vara framgångsrik som polis. Det kan inkludera avsnitt som abstrakt resonemang, logiskt tänkande, verbal och icke-verbal förmåga. Genom att öva på testet kan du identifiera dina styrkor och svagheter inom dessa områden och fokusera på att förbättra dem.

Bekanta dig med testets format

Genom att öva på polisens begåvningstest blir du bekant med testets struktur, frågetyper och tidsbegränsningar. Detta minskar risken för överraskningar eller förvirring under det verkliga testet och gör att du kan vara mer bekväm och självsäker när du utför uppgifterna.

Tidsstyrning och effektivitet

Begåvningstestet har vanligtvis en tidsbegränsning per avsnitt eller uppgift. Genom att öva på testet kan du träna på att hantera tidspressen och bli mer effektiv i att lösa uppgifterna inom den givna tiden. Detta kan vara avgörande för att kunna prestera på bästa sätt under det verkliga testet.

Minska stress och nervositet

Att öva på begåvningstestet kan hjälpa dig att bli mer bekant med uppgifterna och bygga upp ditt självförtroende inför det verkliga testet. Genom att vara förberedd och ha övat på liknande uppgifter kan du minska stress och nervositet och därmed prestera bättre under testet.

Nå dina karriärmål

Genom att öva på UNIQ och NEO-PI-R, som är polisens begåvningstest, ökar du dina chanser att klara testerna för att nå dina karriärmål - att bli polis.

Bli polis med SquidFactor

Du övar med simulerade tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av frågor, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testerna. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Veckovisa webbinarier

Öva i din dator eller telefon

Öva på UNIQ och NEO-PI-R

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism

Individanpassade övningar

Pengarna-tillbaka-garanti - inga bindningstider

"Toppenverktyg som hjälpte mig att förbättra mina resultat så att jag kom in på polisutbildningen."

Klarade polistesterna med hjälp av SquidFactor

"Jag använde SquidFactor för att öka min förståelse för UNIQ och NEO-PI-R och är jättenöjd. Extra tack till supporten som alltid svarade på mina frågor."

Klarade polistesterna med hjälp av SquidFactor

Tre konkreta tips för att klara UNIQ-testet

Innan testet

Börja i god tid. Många tankar sker mellan sessionerna, när poletten faller på saker som "Jag borde träna mer" eller "Det vore bra om jag kunde göra det steget". Men glöm inte att åtminstone lite träning är bättre än ingen.

Själva förberedelsen

Använd en specialiserad tjänst som hjälper dig att förstå. Att bara titta på ett par exempelfrågor, eller köpa varianter av tester som inte bygger på att du ska förstå logiken bakom frågorna, invaggar dig i falsk trygghet.  

Vid testtillfället

För att vara utvilad vid provtillfället bör du lägga dig tidigt kvällen innan och ladda upp med en promenad i friska luften. Sitt ostört när du gör testet och kom förberedd med papper, penna, linjal och ett glas vatten.

Börja förstå polisens begåvningstest

SquidFactor är en personlig och optimerad lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation.

Till skillnad från andra tjänster gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå UNIQ och NEO-PI-R.

+15.000 nöjda användare

Bli polis med SquidFactor

Öva obegränsat på polisens begåvningstest i din dator eller telefon. SquidFactor ökar dina chanser att komma in på Polishögskolan.

Polistester
kr
344/mån
UNIQ & NEO-PI-R
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

"Jag hade länge velat söka till polisutbildningen och nu var det dags. SquidFactor har hjälpt mig att förstå UNIQ och NEO-PI-R på ett väldigt genomtänkt sätt, något jag inte förväntade mig men är glad över att ha använt och jag lyckades komma in."

Stefan E

Kom in på polisutbildningen med hjälp av SquidFactor

FAQ

Hur är UNIQ-testet utformat?

UNIQ-testet är utformat för att mäta sökandes förmåga att tänka analytiskt, lösa problem och resonera logiskt. Det är inte ämnesspecifikt och testar inte specifika kunskaper inom ett visst ämne. Istället fokuserar testet på de kognitiva och intellektuella förmågor som anses vara viktiga för att klara av studier på universitetsnivå.

Testet består av flera delar eller sektioner som utvärderar olika aspekter av sökandes förmågor. Det kan inkludera frågor som kräver logiskt tänkande, problemlösning, resonemang och texttolkning. Sökanden kan bli ombedd att dra slutsatser från informationen som ges, identifiera mönster eller likheter och utföra andra kognitiva uppgifter.

Mitt antagningstest till Polisutbildningen är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva med SquidFactor inför begåvningstestet UNIQ-test och personlighetstestet NEO-PI-R inom ett par dagar. All träning, är bra träning.

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras UNIQ-test än de som inte använde SquidFactor.

Finns det några bindningstider?

SquidFactor har ingen bindningstid. Det finns heller ingen uppsägningstid - du kan lämna tjänsten när som helst, utan extra kostnader och med bibehållen tillgång för hela den aktuella månaden.

Bli polis

Börja öva idag för att öka dina chanser att komma in på Polishögskolan.

24/7 kundtjänst

Inga bindningstider

Pengarna-tillbaka-garanti

Öva på svenska/engelska

Endast 344kr/månad


+5000

kunder har använt SquidFactor för att landa drömjobbet

Se

snabba resultat och förbättringar i dina resultat från dag 1

+600

frågor för att hjälpa dig att bli en mästare på Matrigma

Nöjd-

kund-garanti ingår alltid när du köper en tjänst från oss

Studier

på över 300 användare har visat att våra tester fungerar riktigt bra

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media