Alva's LogicAon scalesPolistesterMatrigmaSHLOm oss

FÖR ATT KLARA ALVA LABS LOGIC-TESTET

Med våra övningstest kan du öva inför Alva's Logics (AlvaLabs) och landa drömjobbet. I vårt paket ingår övning anpassad efter dig, på svenska och engelska med interaktiv återkoppling och videoförklaringar.

Vad är egentligen ett Alva's Logic-test?

Alva Labs Logic är ett begåvningstest som ges ut av Alva Labs AB, och ett av marknadens vanligaste test vid rekrytering. Alva Labs Logic mäter din förmåga till abstrakta resonemang, genom att du ska välja vilken figur som kompletterar en given matris.

Begåvningstester som Alva Labs Logic blir allt vanligare inom rekrytering och karriärplanering, inom väldigt skilda yrken inom globala organisationer. En stor andel sökande sorteras bort i dessa tester, trots att flertalet skulle kunna göra fantastiskt väl ifrån sig på arbetsplatsen, och visa det vid intervjutillfällen.

Vilka typer av frågor finns i Alva's Logic?

Ett Alva Labs Logic-test består av 20 frågor och du har maximalt 2 minuter på dig att besvara varje fråga. Varje fråga har 6 svar, varav endast ett är korrekt.

Testet är adaptivt test – det vill säga - svårighetsgraden stegras om du svarar rätt och minskas om du svarar fel. Genom att öva på det logiska resonemanget inför ditt Alva Labs Logic-test, kan du öka dina möjligheter att få ett riktigt bra resultat.

Utmaningen är att på mycket begränsad tid avgöra vad som ska ersätta frågetecknet bland de givna svarsalternativen. Logiken finns i raderna och i kolumnerna. För att kunna avgöra vilket svarsalternativ som ska ersätta frågetecknet, behöver du identifiera vilken logik som används för att bestämma nästa figurerna i matrisen: t.ex. rotation, överlappning eller förskjutning. Det finns många alternativ, och komplexiteten kan vara hög.

Adaptivt logiktest från Alva Labs

Det adaptiva logiktestet från Alva Labs innehåller 20 frågor och anpassar sig efter dina svar. Svårighetsgraden ökar när du svarar rätt och minskar när du svarar fel. Varje fråga har en tidsgräns på 2 minuter. De flesta kandidater slutför Alva logiktest på ungefär 15-20 minuter.

På det verkliga testet jämförs ditt resultat med en referensgrupp bestående av arbetande personer som också har genomfört testet. Alva använder denna jämförelse för att fastställa vilket betyg du förtjänar. Även på det verkliga testet kan du få högst betyg 10.

Eftersom Alva Labs logiktest är adaptivt kan två personer med samma antal rätta svar hamna i olika betygsgrupper eller procentnivåer. Det beror på hur snabbt du svarar och andra faktorer. Om du svarar på frågor med lägre svårighetsgrad får du helt enkelt ett lägre betyg, men det betyder inte att du inte klarar provet. Slutresultatet beror på jämförelsen med referensgruppen.

Tre konkreta tips för att klara Alva Labs Logic

Innan testet

Börja i god tid. Många tankar sker mellan sessionerna, när poletten faller på saker som "Jag borde träna mer" eller "Det vore bra om jag kunde göra det steget". Men glöm inte att åtminstone lite träning är bättre än ingen.

Själva förberedelsen

Använd en specialiserad tjänst som hjälper dig att förstå. Att bara titta på ett par exempelfrågor, eller köpa varianter av tester som inte bygger på att du ska förstå logiken bakom frågorna, invaggar dig i falsk trygghet.  

Vid testtillfället

För att vara utvilad vid provtillfället bör du lägga dig tidigt kvällen innan och ladda upp med en promenad i friska luften. Sitt ostört när du gör testet och kom förberedd med papper, penna, linjal och ett glas vatten.

Klara Alva-testet med SquidFactor

Du övar med simulerade Alva Labs-tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av frågor, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Veckovisa webbinarier

Öva i din dator eller telefon

Öva obegränsat på Alva's Logic

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism

Individanpassade övningar

Pengarna-tillbaka-garanti - inga bindningstider

"SquidFactor är enkelt att använda och kommer med värdefulla tips för att öka din förståelse. Jag rekommenderar det varmt till andra som vill öva inför sitt Alva-test."

Klarade Alva Labs-testet med hjälp av SquidFactor

"Systemet i sig var mycket bra men jag vill rikta ett extra stort tack till er support! Fick svar på fråga efter fråga och det gjorde att jag klarade testet!"

Klarade Alva Labs-testet med hjälp av SquidFactor

Öva på Alva Labs Logic, klara testet och landa jobbet!

SquidFactor är en personlig och optimerad Alva Labs Logic-lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation.

Till skillnad från andra tjänster gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå Alva Labs Logic.

+15.000 nöjda användare

Klara Alva-testet med SquidFactor

Förbättra ditt testresultat genom att öva på testet i förväg. SquidFactor tar dig ett steg närmre drömjobbet.

Alva Labs Logic övningar
kr
344/mån
Öva i dator/telefon
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

“SquidFactor hjälpte mig att förstå Alva Labs och genom deras verktyg klarade jag testet, gick vidare i processen och fick till slut jobbet jag sökte. Tack för ett superverktyg!”

Martin G

Vilka företag använder Alva Labs Logic-tester?

Eftersom Alva Labs Logic används mycket brett är inom både privat och offentlig verksamhet är det stor sannolikhet att du kommer att stöta på ett Alva Labs Logic-test någon gång. Exempel på arbetsgivare som använder Alva Labs Logic är Deloitte, Northvolt, Voi, Knightec, Arla, Anyfin, Columbus, Newsec, Zound Industries, SEB, Budbee, Tele2, Hedvig och Northvolt.

Behöver du visa din potentiella arbetsgivare att du klarat Alva Labs Logic-testet? 

FAQ

Vad är ett Alva Labs Logic-test?

Alva Labs Logic test är en typ av kognitivt test som används för att mäta en persons logiska resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Testet består vanligtvis av olika logiska resonemangsuppgifter och pussel där testdeltagarna måste dra slutsatser, identifiera mönster och lösa komplexa problem. Syftet med Alva Labs Logic test är att bedöma en persons analytiska tänkande och förmåga att dra logiska slutsatser utifrån givna information. Testet kan vara utformat med olika svårighetsgrader och kan vara tidsbegränsat för att mäta en persons förmåga att arbeta under tryck. Resultaten från Alva Labs Logic test kan ge arbetsgivare och utbildningsinstitutioner en indikation på en persons kognitiva förmågor och hur de kan utföra uppgifter som kräver logiskt tänkande och problemlösning. Testet används ofta som en del av urvalsprocessen vid rekrytering av kandidater till olika yrken och utbildningar där analytiska färdigheter och logiskt tänkande är viktiga.

Hur klarar man ett Alva Labs Logic-test?

För att klara ett Alva Labs Logic-test är det viktigt att förstå och tillämpa grundläggande principer för logiskt tänkande och problemlösning. Här är några tips som kan hjälpa dig:

Förstå uppgiftens krav:

Läs noggrant igenom instruktionerna och se till att du har en klar bild av vad som förväntas av dig. Identifiera vilken typ av logiskt resonemang som krävs och vilket mönster eller regler som kan vara relevanta.

Analysera informationen:

Ta dig tid att noggrant studera informationen i uppgiften. Identifiera vilka relationer och samband som finns mellan olika element eller delar av problemet. Försök att hitta mönster, likheter eller skillnader som kan hjälpa dig att dra slutsatser.

Bryt ner problemet:

Dela upp det större problemet i mindre delar eller steg. Det kan hjälpa dig att organisera din tankeprocess och lösa problemet mer systematiskt. Försök att hitta en logisk sekvens eller en strategi som leder till lösningen.

Öva på liknande uppgifter:

Genom att öva på liknande logiska resonemangsuppgifter kan du förbättra din förmåga att identifiera mönster och lösa problem på ett logiskt sätt. Det finns olika resurser och övningsmaterial tillgängliga online som kan hjälpa dig att bekanta dig med olika typer av logiska resonemang.

Hantera tidsbegränsningen:

Alva Labs Logic-test kan vara tidsbegränsade, så det är viktigt att arbeta effektivt under press. Försök att vara medveten om tiden och fördela den på ett sätt som gör att du kan besvara så många frågor som möjligt. Prioritera de lättare eller snabbare uppgifterna först och återvänd till de mer utmanande om du har tid kvar.

Var noggrann och dubbelkolla:

Eftersom logiska resonemangsuppgifter kan vara knepiga är det viktigt att vara noggrann och dubbelkolla dina svar. Var säker på att du har förstått uppgiften korrekt och att dina slutsatser är logiska och rimliga.

Mitt Alva Labs Logic-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på Alva Labs Logic-frågorna inför ett Alva Labs Logic-test, oavsett om det är enstaka dagar eller veckor bort. All träning, är bra träning.
 

Varför ska jag öva på Alva Labs Logic-testet?

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att öva på Alva Labs Logic-testet:

Förberedelse inför arbetsintervjuer och urvalsprocesser:

Många arbetsgivare använder logiktest som en del av rekryteringsprocessen för att bedöma kandidaters förmåga att lösa problem och tänka logiskt. Genom att öva på Alva Labs Logic-testet kan du förbättra dina chanser att klara urvalsprocessen och öka dina anställningsmöjligheter.

Utveckla ditt logiska tänkande:

Logiktest utmanar och stärker din förmåga att resonera logiskt, identifiera mönster och dra slutsatser baserat på begränsad information. Genom att öva på Alva Labs Logic-testet kan du förbättra ditt logiska tänkande och analytiska färdigheter, vilket kan vara värdefullt inte bara i arbetslivet utan också i vardagen.

Förbättra din problemlösningsförmåga:

Logiska resonemangsuppgifter kräver att du analyserar komplexa problem och hittar lösningar på ett systematiskt sätt. Genom att öva på Alva Labs Logic-testet kan du träna din problemlösningsförmåga och utveckla strategier för att hantera olika typer av problem.

Bygg självförtroende:

Genom att vara bekant med och öva på Alva Labs Logic-testet kan du öka ditt självförtroende inför själva testtillfället. Genom att känna dig bekväm med testets format och typer av uppgifter kommer du att kunna prestera bättre och hantera testets utmaningar på ett mer avslappnat sätt.

Mäta och utvärdera dina framsteg:

Genom att öva på Alva Labs Logic-testet kan du mäta och utvärdera dina egna framsteg över tid. Du kan identifiera dina styrkor och svagheter, fokusera på att förbättra de områden där du har svårigheter och se din utveckling när det gäller logiskt tänkande och problemlösning.

"Bra system för att bli mer bekant med Alva Labs. Vill även rikta ett extra tack till er kundservice som var till stor hjälp."

Klarade Alva Labs-testet med hjälp av SquidFactor

"Jag kan rekommendera ert system till andra som vill fördjupa sina kunskaper inom Alvas Logic. Det hjälpte mig att klara testet vilket ledde till att jag fick jobbet jag sökte."

Klarade Alva Labs-testet med hjälp av SquidFactor

Öva på Alva's Logic

Börja öva på testet i förväg och öka dina chanser att gå vidare i rekryteringen.

24/7 kundtjänst

Inga bindningstider

Pengarna-tillbaka-garanti

Öva på svenska/engelska

Endast 344kr/månad

*SquidFactor har ingen relation till Alva Labs som ger ut Alva Labs Logic.

+5000

kunder har använt SquidFactor för att landa drömjobbet

Se

snabba resultat och förbättringar i dina resultat från dag 1

+600

frågor för att hjälpa dig att bli en mästare på Matrigma

Nöjd-

kund-garanti ingår alltid när du köper en tjänst från oss

Studier

på över 300 användare har visat att våra tester fungerar riktigt bra

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media