Alva's LogicAon scalesPolistesterMatrigmaSHLOm oss

ÖVA INFÖR AON SCALES TEST (CLS, CLX, LST & IX)

Med SquidFactor kan du öva på vanliga varianter av Aon scales-testet såsom cls, clx, lst och ix, på både svenska och engelska.

Våra tester – din guide till drömjobbet!

Öva i dator eller telefon

Med SquidFactor kan du öva på Aon cls, clx, lst och ix direkt i din dator eller telefon.

Marknadsledande pris

Få tillgång till alla övningar, guider, facit och förklaringar för bara 344 kr per månad.

Avsluta när du vill

Du kan när som helst avsluta din prenumeration hos oss. Det finns inga bindnings- och uppsägningstider.

Öva på svenska och engelska

Öva hur mycket du vill, när du vill, på det språk som passar dig bäst.

15 000+ nöjda användare

Över 15 000 personer har använt SquidFactor för att öva inför sina begåvningstest. Gör det du också!

Vad är ett Aon-test?

Aon scales (tidigare Cut-e, förvärvat av Aon under 2017) är en samling av färdighetstester och logiska tester som ges ut av Aon. Aon scales är ett av marknadens vanligaste test vid rekrytering och administrerar årligen cirka 30 miljoner tester i 90 länder och 40 språk.

Aon scales färdighetstester mäter din förmåga inom verbalt, numeriskt och mekaniskt resonemang, medan Aon scales logiska tester mäter din förmåga inom deduktivt respektive induktivt resonemang. Vilken typ av Aon scales-test som används i din antagning beror på typ av tjänst samt preferenser hos arbetsgivare och rekryterare. Varje testtyp bedömer en specifik färdighet eller begåvning och tar vanligtvis mellan 5-15 minuter att genomgå.

Vilka varianter av Aon scales-tester finns det?

AON scales cls

Ett Aon scales cls-test tar 12 minuter och består av maximalt 12 uppgifter och syftar på att mäta din induktivt logiska slutledningsförmåga. Varje uppgift består av 6 matriser (med 9 tecken, bokstäver och/eller siffror) indelade i två grupper. Varje grupp följer en regel. Utmaningen är att på mycket begränsad tid identifiera till vilken grupp vart och ett av de fyra svarsalternativen hör. För att kunna avgöra detta, behöver du först identifiera varje grupps regel. Det finns ett stort antal regler och variationer på dessa.

AON scales clx

Ett Aon scales clx-test tar 8 minuter och är ett test som mäter din kritiskt analytiska slutledningsförmåga. Testet består av en serie matriser där varje matris innehåller ett antal symboler arrangerade enligt en specifik logik. Utmaningen är att på mycket begränsad tid identifiera det mönster som styr ordningen av symbolerna och därigenom avgöra vilket av de givna svarsalternativen som fullbordar matrisen korrekt. För att lösa uppgifterna krävs det att du snabbt kan analysera och tillämpa logiska regler för att identifiera det korrekta svaret. Detta test är utformat för att utmana din förmåga att tänka kritiskt och resonera analytiskt under tidspress.

Aon scales lst

Ett Aon scales lst-test tar 6 minuter och är ett test som mäter din deduktivt logiska slutledningsförmåga. Den grafiska utformningen i testet liknar reglerna i Sudokuspel. Varje symbol kan endast förekomma en gång i varje rad och kolumn. Utmaningen är att på mycket begränsad tid avgöra vilken symbol som ska ersätta frågetecknet bland de givna svarsalternativen. För att kunna avgöra vilket svarsalternativ som ska ersätta frågetecknet, behöver du identifiera mönstret i matrisen genom deduktion. Det finns många alternativ, och komplexiteten kan vara hög.

Till en början, får du en 4x4 matris (4 rader och 4 kolumner). Varje fråga har 4 svarsalternativ, vara endast ett är korrekt. Testet är ett adaptivt test, det vill säga svårighetsgraden stegras om du svarar rätt och minskas om du svarar fel. När du väl passerat en viss svårighetsgrad, kommer du att behöva lösa uppgifter i en 5x5 matris (5 rader och 5 kolumner) och 5 svarsalternativ.

Aon scales ix

Ett Aon scales ix-test tar 5 minuter och består av maximalt 20 uppgifter. Varje uppgift består av nio objekt som följer en regel du inte känner till. Utmaningen är att på mycket begränsad tid avgöra vilket objekt som inte matchar regeln. För att kunna avgöra vilket är det objektet som inte passar in i den specifika regeln, behöver du först identifiera objektens gemensamma nämnare. Det finns många alternativ på mönster, och komplexiteten kan vara hög.

Logikalternativen är obegränsade, men genom att öva på din induktivt logiska slutledningsförmåga inför ett Aon scales ix-test, kan du öka dina möjligheter att få ett riktigt bra resultat.

Aon scales verbal

Ett Aon scales verbal-test tar 12 minuter och består av 49 frågor. Testet mäter din läsförståelse, och din förmåga att identifiera relevant information i en stor informationsmängd. Du får en text som är uppdelad i flera flikar, och din uppgift är att att svara på om ett påstående stämmer eller inte stämmer, eller om det inte går att avgöra utifrån den tillgängliga informationen.

Det finns flera metoder för att öka sannolikheten att du svarar rätt på den här typen av frågor. Man kan arbeta både med hur informationen genomsöks och hur man strukturerar upp påståendet. Med SquidFactor får du öva på båda delarna för att kunna bemästa Aon scales verbal

Klara Aon scales med SquidFactor

Du övar med simulerade Aon scales-tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av frågor, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Veckovisa webbinarier

Öva i din dator eller telefon

Öva på Aon scales cls, clx lst & ix

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism

Individanpassade övningar

Pengarna-tillbaka-garanti - inga bindningstider

Tre konkreta tips för att klara AON scales-testet

Innan testet

Börja i god tid. Många tankar sker mellan sessionerna, när poletten faller på saker som "Jag borde träna mer" eller "Det vore bra om jag kunde göra det steget". Men glöm inte att åtminstone lite träning är bättre än ingen.

Själva förberedelsen

Använd en specialiserad tjänst som hjälper dig att förstå. Att bara titta på ett par exempelfrågor, eller köpa varianter av tester som inte bygger på att du ska förstå logiken bakom frågorna, invaggar dig i falsk trygghet.  

Vid testtillfället

För att vara utvilad vid provtillfället bör du lägga dig tidigt kvällen innan och ladda upp med en promenad i friska luften. Sitt ostört när du gör testet och kom förberedd med papper, penna, linjal och ett glas vatten.

Förstå logiken bakom Aon scales

SquidFactor är en personlig och optimerad Aon scales-lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation.

Till skillnad från andra tjänster gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå Aon scales. 

+15.000 nöjda användare

Klara Aon scales med SquidFactor

Förbättra ditt testresultat genom att öva på testet i förväg. SquidFactor tar dig ett steg närmre drömjobbet.

Aon scales-test övningar
kr
344/mån
Aon scales cls, clx lst & ix
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

“För att gå vidare i rekryteringsprocessen behövde jag klara Aon scales cls, vilket jag gjorde. Jag är mycket glad över att ha använt ert system och kan varmt rekommendera det till andra som önskar förstå sig på Aon.”

Amanda R

Vilka företag använder Aon scales-tester?

Eftersom Aon scales används mycket brett inom både privat och offentlig verksamhet är det stor sannolikhet att du kommer att stöta på ett Aon scales-test någon gång. Exempel på arbetsgivare som använder Aon scales är Deloitte, Telenor, Securitas Direct, Elkjop, Nordea, Nobina, Siemens, Vodafone, Airbus, Ernst & Young, Accenture, Dell and Red Bull.

Är du på väg att landa drömjobbet men behöver visa din potentiella arbetsgivare att du klarat Aon scales?

FAQ

Vad är ett Aon-test?

Aon-testen, tidigare kända som cut-e-test, utgör en omfattande serie tester inom olika områden som mäter olika förmågor. Det är viktigt att notera att Aon inte är ett enda test, utan snarare en samling tester som omfattar allt från personliga egenskaper till läsförståelse, matematiskt kunnande, grundläggande räkning och logisk förmåga. I en rekryteringsprocess möter du vanligtvis en serie tester, men det är sällan att du förväntas genomgå hela Aons katalog av tester. Därför är det viktigt att du är medveten om vilka specifika tester som väntar dig.

Är det lönt att öva inför ett Aon scales-test?

Ja, det finns flera skäl till varför det är viktigt att öva inför sitt Aon Scales-test:

Förbättra prestationen: Genom att öva kan du förbättra din prestation och öka dina chanser att uppnå ett framgångsrikt resultat i testet. Genom att bli bekant med frågorna, formatet och tidsbegränsningarna kan du utveckla strategier och förbättra din förmåga att lösa uppgifterna effektivt.

Minska stress och nervositet: Att ha övat inför testet kan minska din stress och nervositet inför själva testtillfället. Ju mer du har övat, desto mer självsäker kommer du att känna dig inför uppgifterna och utmaningarna som testet presenterar.

Bekanta dig med testets innehåll: Genom att öva får du en bättre förståelse för testets innehåll och de specifika förmågor som mäts. Detta kan hjälpa dig att identifiera eventuella områden där du behöver mer förberedelse eller träning.

Identifiera styrkor och svagheter: Genom att öva får du insikt i dina egna styrkor och svagheter inom olika områden som mäts i testet. Detta kan hjälpa dig att fokusera på att förbättra dina svagare områden och dra nytta av dina styrkor under testet.

Sammanfattningsvis kan övning inför Aon Scales-testet ge dig en konkurrensfördel genom att förbättra din prestation, minska stress, ge dig en bättre förståelse för testets innehåll och hjälpa dig att identifiera dina styrkor och svagheter.

Mitt AON scales-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på AON scales-frågorna inför ett AON scales-test inom enstaka dagar. Du kommer att bekanta dig med frågorna, hur de är strukturerade och bör svaras på, och på så sätt minimera din stress samtidigt som dina resultat förbättras markant.
 

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras AON scales-test än de som inte använde SquidFactor. Bland användarna fanns både de som använde SquidFactor för snabb förberedelse inför ett prov som var enstaka dagar bort och de som använde SquidFactor för långsiktig förberedelse under mer än ett kvartal.

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media