Alva's LogicMatrigmaPolistester

ÖVA INFÖR AON SCALES-TESTER 

Med våra övningstest kan du träna inför AON scales-test och landa drömjobbet. I vårt paket ingår de vanligaste varianterna du möter av AON scales i rekrytering.

Vad är ett AON scales-test?

Aon scales (tidigare Cut-e, förvärvat av Aon under 2017) är en samling av färdighetstester och logiska tester som ges ut av Aon. Aon scales är ett av marknadens vanligaste test vid rekrytering och administrerar årligen cirka 30 miljoner tester i 90 länder och 40 språk.

Aon scales färdighetstester mäter din förmåga inom verbalt, numeriskt och mekaniskt resonemang, medan Aon scales logiska tester mäter din förmåga inom deduktivt respektive induktivt resonemang. Vilken typ av Aon scales-test som används i din antagning beror på typ av tjänst samt preferenser hos arbetsgivare och rekryterare. Varje testtyp bedömer en specifik färdighet eller begåvning och tar vanligtvis mellan 5-15 minuter att genomgå. Med SquidFactor kan du fokusera dina övningar mot de testtyper du kommer att få.

Begåvningstester som Aon scales blir allt vanligare inom rekrytering och karriärplanering, inom väldigt skilda yrken inom globala organisationer. En stor andel sökande sorteras bort i dessa tester, trots att flertalet skulle kunna göra fantastiska väl ifrån sig på arbetsplatsen, och visa det vid intervjutillfällen. Med SquidFactors individanpassade övningar ökar du din möjlighet att ta dig förbi begåvningstester som Aon scales.

Vilka frågor finns i AON scales?

 

AON scales lst

Ett AON scales lst-test tar 6 minuter och är ett test som mäter din deduktivt logiska slutledningsförmåga. Den grafiska utformningen i testet liknar reglerna i Sudokuspel. Varje symbol kan endast förekomma en gång i varje rad och kolumn. Utmaningen är att på mycket begränsad tid avgöra vilken symbol som ska ersätta frågetecknet bland de givna svarsalternativen. För att kunna avgöra vilket svarsalternativ som ska ersätta frågetecknet, behöver du identifiera mönstret i matrisen genom deduktion. Det finns många alternativ, och komplexiteten kan vara hög.

Till en början, får du en 4x4 matris (4 rader och 4 kolumner). Varje fråga har 4 svarsalternativ, vara endast ett är korrekt. Testet är ett adaptivt test, det vill säga svårighetsgraden stegras om du svarar rätt och minskas om du svarar fel. När du väl passerat en viss svårighetsgrad, kommer du att behöva lösa uppgifter i en 5x5 matris (5 rader och 5 kolumner) och 5 svarsalternativ.

Genom att öva på det logiska resonemanget inför ditt Aon scales lst-test, kan du öka dina möjligheter att få ett riktigt bra resultat.

 

AON scales ix

Ett AON scales ix-test tar 5 minuter och består av maximalt 20 uppgifter. Varje uppgift består av nio objekt som följer en regel du inte känner till. Utmaningen är att på mycket begränsad tid avgöra vilket objekt som inte matchar regeln. För att kunna avgöra vilket är det objektet som inte passar in i den specifika regeln, behöver du först identifiera objektens gemensamma nämnare. Det finns många alternativ på mönster, och komplexiteten kan vara hög.

Logikalternativen är obegränsade, men genom att öva på din induktivt logiska slutledningsförmåga inför ett AON scales ix-test, kan du öka dina möjligheter att få ett riktigt bra resultat.

 

AON scales cls

Ett Aon scales cls-test tar 12 minuter och består av maximalt 12 uppgifter och syftar på att mäta din induktivt logiska slutledningsförmåga.

Varje uppgift består av 6 matriser (med 9 tecken, bokstäver och/eller siffror) indelade i två grupper. Varje grupp följer en regel. Utmaningen är att på mycket begränsad tid identifiera till vilken grupp vart och ett av de fyra svarsalternativen hör. För att kunna avgöra detta, behöver du först identifiera varje grupps regel. Det finns ett stort antal regler och variationer på dessa.

Med SquidFactor ökar du sannolikheten att få ett riktigt bra resultat i ditt AON scales cls-test.

 

AON scales verbal

Ett Aon scales verbal-test tar 12 minuter och består av 49 frågor.

Testet mäter din läsförståelse, och din förmåga att identifiera relevant information i en stor informationsmängd. Du får en text som är uppdelad i flera flikar, och din uppgift är att att svara på om ett påstående stämmer eller inte stämmer, eller om det inte går att avgöra utifrån den tillgängliga informationen.

Det finns flera metoder för att öka sannolikheten att du svarar rätt på den här typen av frågor. Man kan arbeta både med hur informationen genomsöks och hur man strukturerar upp påståendet. Med SquidFactor får du öva på båda delarna för att kunna bemästa Aon scales verbal

AON scales lst


AON scales ix


AON scales cls

Att vara uppmärksam på när du gör ett AON-test

Om antalet objekt förändras

Om enstaka eller samtliga objekt ändrar färg

Om objekten roterar eller byter lägesposition

Om objekten roterar och ändrar reflektion

Om objektens spegling eller symmetri förändras

AON Scales med SquidFactor

SquidFactor är ett testförberedande verktyg som hjälper dig att svara rätt oftare och snabbare - med mindre stress. Du övar med simulerade tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av frågor, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

"SquidFactor var till stor nytta för att utveckla mina färdigheter rörande AON. Jag kan varmt rekommendera deras system."

"Mycket lättanvändligt system som hjälpte mig att gå vidare i rekryteringsprocessen."

Öva, klara testet och landa drömjobbet

Du övar med simulerade tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av frågor, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Individanpassade övningar på svenska och engelska

Öva obegränsat på de vanligaste varianterna av AON Scales som cls, ix och lst

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism - anpassat för dig

Veckovisa webbinarier med stort videoarkiv

Öva i din dator eller telefon

Slipp onödig stress - lär dig hantera tidspressen

Låt oss vara ärliga, om du hade obegränsat med tid skulle du utan tvekan dominera rekryteringstestet. Men här är problemet: testerna är inrutade med hårda tidsramar. Därför har vi tagit fram övningstest som simulerar de verkliga tidsgränserna, vilket innebär att du kan vänja dig vid att klara av uppgifterna under enorm tidspress och på så sätt bli mer förberedd.

Men vi stannar inte där. Vi erbjuder också ovärderliga tips och lösningsstrategier som kommer att hjälpa dig spara dyrbara sekunder på det verkliga testet. Varför slösa tid när du kan lära dig de smartaste knepen för att snabbt komma fram till rätt svar?

“För att gå vidare i rekryteringsprocessen behövde jag klara AON Scales, vilket jag gjorde. Jag är mycket glad över att ha använt ert system och kan varmt rekommendera det till andra som önskar förstå sig på AON.”

Amanda R

Varför SquidFactor?

+600 övningsfrågor på AON Scales (störst utbud)

+30 videoförklaringar (störst utbud)

Övningar på olika varianter av AON

Interaktiv återkoppling (endast hos oss)

Individuellt utformad inlärning (endast hos oss)

Öva obegränsat i din dator eller telefon

Bevisad effekt inom enstaka dagar

Landa drömjobbet.

Bli väl förberedd och minska din stress inför AON-testet genom att öva i förväg.

24/7 kundtjänst

Inga bindningstider

Pengarna-tillbaka-garanti

Säker betalning med SSL och Stripe

Endast 344kr/månad

*SquidFactor har ingen relation till AON som ger ut scales.

Över 15000 personer har tränat på AON Scales med SquidFactor, gör det du med.

+5000

kunder har använt SquidFactor för att landa drömjobbet

Se

snabba resultat och förbättringar i dina resultat från dag 1

+600

frågor för att hjälpa dig att bli en mästare på Matrigma

Nöjd-

kund-garanti ingår alltid när du köper en tjänst från oss

Studier

på över 300 användare har visat att våra tester fungerar riktigt bra

Öva på AON scales i ett lättnavigerat system

SquidFactor är en personlig och optimerad AON scales-lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation. Till skillnad från andra tjänster gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå AON scales. 

Vi tillhandahåller också veckovisa webbseminarier (inklusive ett arkiv som går igenom flera resonemang bakom AON scales) och simulerade tester inklusive simulerade AON scales-test.

Tre konkreta tips för att klara AON scales-testet

Innan testet

Börja i god tid. Många tankar sker mellan sessionerna, när poletten faller på saker som "Jag borde träna mer" eller "Det vore bra om jag kunde göra det steget". Men glöm inte att åtminstone lite träning är bättre än ingen.

Själva förberedelsen

Använd en specialiserad tjänst som hjälper dig att förstå. Att bara titta på ett par exempelfrågor, eller köpa varianter av tester som inte bygger på att du ska förstå logiken bakom frågorna, invaggar dig i falsk trygghet.  

Vid testtillfället

För att vara utvilad vid provtillfället bör du lägga dig tidigt kvällen innan och ladda upp med en promenad i friska luften. Sitt ostört när du gör testet och kom förberedd med papper, penna, linjal och ett glas vatten.

Vem använder AON scales?

Eftersom AON scales används mycket brett inom både privat och offentlig verksamhet är det stor sannolikhet att du kommer att stöta på ett Aon scales-test någon gång. Exempel på arbetsgivare som använder Aon scales är Deloitte, Telenor, Securitas Direct, Elkjop, Nordea, Nobina, Siemens, Vodafone, Airbus, Ernst & Young, Accenture, Dell and Red Bull.

Är du på väg att landa drömjobbet men behöver visa din potentiella arbetsgivare att du klarat AON scales?

FAQ

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras AON scales-test än de som inte använde SquidFactor. Bland användarna fanns både de som använde SquidFactor för snabb förberedelse inför ett prov som var enstaka dagar bort och de som använde SquidFactor för långsiktig förberedelse under mer än ett kvartal.

Mitt AON scales-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på AON scales-frågorna inför ett AON scales-test.
 

Kan jag verkligen förbättra mina resultat med begåvningstester?

Självklart kan du det. Dels kan du förbättra din logiska förmåga genom att arbeta med SquidFactors egenutvecklade återkopplingsmetod, och genom att öva i förväg minskar du risken för att råka ut för negativ stress som kan påverka ditt slutresultat. Våra Matrigma-tester har bevisade resultat som visar att de som tränat får högre poäng jämfört med de som inte gjort det.

Finns det några bindningstider?

SquidFactor har ingen bindningstid. Det finns heller ingen uppsägningstid - du kan lämna tjänsten när som helst, utan extra kostnader och med bibehållen tillgång för hela den aktuella månaden.

Jämför oss gärna!

Företag
Antal AON Scales-frågor
Interaktiv återkoppling
Individuellt utformad inlärning
Bevisad effekt
Andra tester som ingår
Video
Pris
cirka 150
?
inga
1 mån 599kr, 3 mån 699kr
cirka 200
?
inga
5
3 mån 24 $
TEST THE TALENT
141
?
?
3 mån 499kr
>600
Alva's Logics (AlvaLabs), Logiks, Matrigma, Raven, SHL, Talogy, UNIQ, UPP m.fl.
>30
1 mån 344kr

Det är inte allt! Hos oss ingår även arbetsminnesträning och personlighetstester.

+15000 personer har blivit bättre på begåvningstest med SquidFactor


Skapa ett konto idag och få full tillgång till AON Scales-test på svenska och engelska.

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media