MATRIGMA TESTER- KLASSISK & ADAPTIV

Förbered dig inför Matrigma-testet med individuellt anpassade övningsfrågor på svenska eller engelska. Med SquidFactor kan du öva på klassisk och adaptiv Matrigma i din dator eller telefon.

Vad är ett Matrigma-test?

Matrigma är det vanligaste rekryteringstestet på den svenska arbetsmarknaden. Testet består av matriser med symbolserier och din uppgift är att identifiera den bild som kompletterar matrisen. Alla testfrågor följer samma mönster, men med olika logik och Matrigma finns i två versioner: klassisk och adaptiv.

Klassisk Matrigma

Det klassiska Matrigma-testet är en stimulerande utmaning för din hjärna. Testet ger dig 40 minuter att svara på 35 frågor och demonstrera din analytiska förmåga. Genom att tolka komplexa mönster, rotationer och förflyttningar i matriserna får du möjligheten att visa upp din problemlösningsförmåga och logiska tänkande.

Adaptiv Matrigma

Här har du 12 minuter på dig att slutföra testet och visa upp din analytiska skicklighet. Denna snabbare version utmanar dig att snabbt identifiera mönster, rotationer och förflyttningar i matriserna. Genom att bemästra dessa element kan du framgångsrikt tolka matriserna i ditt faktiska rekryteringstest.

Vilka frågor finns i Matrigma, och vad ska du titta efter?

Matrigma är en logisk fråga som innebär att figurer placeras i ett 3×3 rutnät. Varje figur innehåller objekt som placeras på respektive positioner i rutnätet enligt logiska regler. Huvudfiguren innehåller olika objekt som placeras på respektive positioner i rutnätet enligt en viss logik. Det finns fyra till sex svarsalternativ av vilka endast ett svar är korrekt. När du tittar på en matris är det viktigt att titta på raderna och kolumnerna, men också på diagonalerna.

Varför använda SquidFactor för att öva inför Matrigma-testet?

Du får tillgång till autentiska resurser

SquidFactor är speciellt utformat för att hjälpa dig träna inför Matrigma-testet. Genom våra autentiska resurser (övningar, guider, videoförklaringar och webbinarier) får du tillgång till övningsmaterial som efterliknar den verkliga testmiljön. Vi har noggrant skapat dessa övningar för att återspegla de frågor och mönster som du kommer att stöta på i själva testet.

Du blir väl bekant med Matrigma-testet

Genom att använda vårt verktyg får du möjlighet att bekanta dig med testets format och krav i förväg. Detta ger dig en fördel genom att du kan öva på de specifika färdigheter som krävs för att prestera bra i Matrigma-testet. Genom att regelbundet träna med autentiska material ökar du din förståelse för testets struktur och utvecklar strategier för att hantera olika typer av frågor och mönster.

Du minimerar stress och press

Med våra autentiska resurser och verkliga testliknande frågor kan du gradvis bygga upp ditt självförtroende och bekanta dig med testets format. Genom att öva regelbundet kan du bli mer bekant med frågemönster och tidsbegränsningen, vilket minskar den osäkerhet som ofta leder till stress inför det verkliga testet. Att vara väl förberedd och känna sig trygg ger dig en klar fördel när det kommer till att hantera stressiga situationer.

Du kan utveckla dina svaga områden

Vi förstår att det är viktigt att identifiera och arbeta med eventuella svaga områden inför testet. Genom att använda våra verkliga testliknande scenarier kan du identifiera och fokusera på de områden där du behöver förbättras. Genom att utveckla strategier och tekniker som är specifikt anpassade för Matrigma-testet kan du känna dig mer förberedd och kapabel att hantera de olika utmaningarna som testet kan presentera.

Du får högre poäng på Matrigma

Genom att använda SquidFactor ökar du inte bara sannolikheten att lyckas på Matrigma-testet, utan du kan också uppnå högre poäng än om du inte hade övat. Våra autentiska övningsmaterial och verkliga testliknande frågor ger dig den nödvändiga träningen för att bli bekant med testets format och krav. Genom att regelbundet utmana dig själv med dessa material kan du förbättra dina färdigheter och skapa en stark grund för att prestera på din absoluta toppnivå.

Endast 344kr/mån - inga bindningstider

"Jag använde SquidFactor för att bli bättre på Matrigma och är mycket tacksam för att jag gjorde det. Jag klarade testet, gick vidare i rekryteringsprocessen och fick jobbet!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"SquidFactor, thanks for a great tool! I got the job and it wouldn't have been possible without your videos, feedback and answers to various questions. You guys are the best!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

Tre konkreta tips för att klara Matrigma-testet

Innan testet

Börja i god tid. Många tankar sker mellan sessionerna, när poletten faller på saker som "Jag borde träna mer" eller "Det vore bra om jag kunde göra det steget". Men glöm inte att åtminstone lite träning är bättre än ingen.

Själva förberedelsen

Använd en specialiserad tjänst som hjälper dig att förstå. Att bara titta på ett par exempelfrågor, eller köpa varianter av tester som inte bygger på att du ska förstå logiken bakom frågorna, invaggar dig i falsk trygghet.  

Vid testtillfället

För att vara utvilad vid provtillfället bör du lägga dig tidigt kvällen innan och ladda upp med en promenad i friska luften. Sitt ostört när du gör testet och kom förberedd med papper, penna, linjal och ett glas vatten.

Klara Matrigma med SquidFactor

Du övar med simulerade Matrigma-tester, lyssnar på webbseminarier och arbetar med ett flöde av Matrigma-övningar, feedback och handledning som hjälper dig att förstå de abstrakta frågor som du själv kommer att få ställa i testet. Du får inte bara svar på frågorna, utan personlig vägledning som tar dig till förståelse - och därmed bättre resultat.

Veckovisa webbinarier

Öva i din dator eller telefon

Klassisk och Adaptiv Matrigma

ABB RobotStudio icon

Unik återkopplingsmekanism

Individanpassade övningar

Pengarna-tillbaka-garanti - inga bindningstider

Vilka företag använder Matrigma-tester?

Eftersom Matrigma används i stor utsträckning inom både den privata och offentliga sektorn är det mycket troligt att du någon gång kommer att stöta på ett Matrigma-test. Exempel på arbetsgivare som använder Matrigma är Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, ett stort antal kommuner (bland annat Upplands-Bro och Huddinge), Volvo, Ericsson, Arla, Hemfrid, SEB, Swedbank, Handelsbanken, MTR, Karolinska Sjukhuset, PWC, Bonnier, PostNord, Södra och många fler.  Flera välkända rekryteringsföretag använder också regelbundet Matrigma som talangtester vid rekrytering för sina kunder. 

Förstå logiken bakom Matrigma

SquidFactor är en personlig och optimerad Matrigma-lösning för inlärning. Med hjälp av en avancerad algoritm väljer SquidFactor vad du ska arbeta med och på vilken svårighetsgrad - allt baserat på vad som bäst ökar dina chanser, jämfört med dina tidigare resultat och jämfört med andra i en liknande situation.

Till skillnad från andra tjänster så gör SquidFactor en del av arbetet åt dig - så att du kan fokusera på att förstå logiken bakom Matrigma.

+15.000 nöjda användare

Klara Matrigma med SquidFactor

Minska din stress genom att öva på Matrigma-testet i förväg. Över 15.000 personer har använt SquidFactor för att klara Matrigma, gör det du med.

Matrigma-test övningar
kr
344/mån
Klassisk och Adaptiv Matrigma
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

FAQ - Matrigma

Hur fungerar poängsättningen på Matrigma?

Poängen på Matrigma används för att bedöma en persons prestation i förhållande till en tänkt normgrupp som representerar den svenska befolkningen. Poängen redovisas på en 10-gradig poängskala som är uppdelad i tre områden: lågt resultat, genomsnittligt resultat och högt resultat.

Om en person erhåller mellan 0 och 3 poäng anses det vara ett lågt resultat, vilket motsvarar ungefär 16% av normgruppen. Detta indikerar att personens förmåga till abstrakt resonemang och logiskt tänkande är relativt begränsad i jämförelse med majoriteten av den svenska befolkningen.

För dem som får mellan 4 och 6 poäng betraktas resultatet som genomsnittligt och detta motsvarar cirka 68% av testtagarna. Det betyder att personen presterar på samma nivå som majoriteten av normgruppen när det gäller abstrakt resonemang och logiskt tänkande.

Om en person uppnår mellan 7 och 10 poäng betraktas det som ett högt resultat, och detta åstadkoms av cirka 16% av testtagarna. Det indikerar att personens förmåga till abstrakt resonemang och logiskt tänkande är exceptionellt stark och överlägsen majoriteten av den svenska befolkningen.

Denna 10-gradiga poängskala ger en referensram för att jämföra en persons prestation med den förväntade prestationen hos den svenska befolkningen. Det är viktigt att komma ihåg att poängen bara är en indikator på en specifik förmåga och att andra faktorer och bedömningsverktyg bör beaktas för att få en helhetsbedömning av en persons kognitiva förmågor.

Vilka poäng krävs för att gå vidare i rekryteringen?

Beroende på den sökta positionen och arbetsgivarens användning av testet varierar kraven för Matrigma-poängen. För mycket intellektuellt krävande positioner som chefspositioner eller forskning och utveckling kan höga poäng vara nödvändiga, och en poäng på minst 7 är en bra målsättning. För andra positioner där förmågan att lära sig nya verktyg och fatta välgrundade beslut inom rimlig tid är viktigt, krävs vanligtvis en genomsnittlig poäng.

Mitt Matrigma-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på Matrigma-frågorna inför ett Matrigma-test. Du kommer att komma till testet väl förberedd, uppleva mindre stress och få bättre resultat jämfört med om du inte övat.
 

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras Matrigma-test än de som inte använde SquidFactor. Bland användarna fanns både de som använde SquidFactor för snabb förberedelse inför ett prov som var enstaka dagar bort och de som använde SquidFactor för långsiktig förberedelse under mer än ett kvartal.

Hur lyckas jag med Matrigma-testet?

Övning är avgörande för denna typ av test. Studier har visat att symbolseriepoäng är den kategori som enklast kan förbättras genom övning. Genom att öva kan du minska nervositeten inför själva testtillfället och få en klar bild av formatet och frågorna som kommer att presenteras. Men ännu viktigare är att övningarna aktiverar ditt logiska tänkande. För de flesta av oss har det gått ett tag sedan vi senast satt i skolbänken.

tips för att klara

Adaptiv Matrigma

Adaptiv Matrigma består av en serie abstrakta matrismönster där ett mönster saknas eller har en lucka. Din uppgift är att välja det mest logiskt passande mönstret bland de alternativ som presenteras. Testet blir svårare ju fler frågor du svarar korrekt på, och enklare om du svarar fel.

Förbered dig genom att öva på liknande abstrakta mönster och logiska resonemangsuppgifter. Det finns böcker, appar och webbplatser som erbjuder övningsmaterial specifikt för Matrigma-testet. Ju mer du övar, desto mer bekant blir du med mönstren och resonemangsmönstren som används.

När du ställs inför en fråga, analysera mönstren noggrant och försök att identifiera logiska regler och samband. Titta på mönstrets färger, former, storlek, rotation, antal objekt och hur de förändras över tid. Försök att se mönstret bakom mönstren.

Använd logiskt tänkande och resonemang för att dra slutsatser om det saknade mönstret. Testa olika strategier och antaganden för att se om de fungerar. Försök att eliminera felaktiga alternativ och välj det alternativ som bäst följer mönstret.

Adaptiv Matrigma har oftast en tidsbegränsning per fråga. Försök att vara effektiv med din tid genom att snabbt analysera mönstren och fatta välgrundade beslut. Om du fastnar på en fråga, gå vidare till nästa och återkom senare om det finns tid över.

Adaptiv Matrigma kräver noggrannhet och fokus. Dubbelkolla dina svar innan du går vidare till nästa fråga för att undvika slarvfel.

Försök att hantera eventuell stress eller nervositet inför testet. Öva på avslappningsmetoder och strategier för att hantera stress, såsom djupandning eller positivt tänkande. Ju mer avslappnad och fokuserad du är, desto bättre kan du prestera.

Om Adaptiv Matrigma görs online, se till att vara bekant med gränssnittet och hur du navigerar genom frågorna. Det kan vara en mycket god idé att öva med liknande online testverktyg för att vara förberedd.

"Toppenverktyg detta så att man kan öva och känna sig lite mer trygg när det är skarpt läge."

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Superbra sida som jag rekommenderar vidare till alla som ska göra liknande saker som prövning. Toppensida med fantastisk kundtjänst. 10 av 10. Tack för bra service!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

Öva på Matrigma

Få individuellt anpassade Matrigma-övningar för just dig, på både svenska och engelska.

24/7 kundtjänst

Inga bindningstider

Pengarna-tillbaka-garanti

Öva på svenska/engelska

Endast 344kr/månad

*SquidFactor har ingen relation till Assessio som ger ut Matrigma.


+5000

kunder har använt SquidFactor för att landa drömjobbet

Se

snabba resultat och förbättringar i dina resultat från dag 1

+600

frågor för att hjälpa dig att bli en mästare på Matrigma

Nöjd-

kund-garanti ingår alltid när du köper en tjänst från oss

Studier

på över 300 användare har visat att våra tester fungerar riktigt bra

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media

Bli riktigt bra på Matrigma-tester!

Maximera dina chanser att lyckas på Matrigma-testet med vår exklusiva samling av individuellt anpassade övningsfrågor på svenska eller engelska. Med SquidFactor får du tillgång till en sofistikerad träningsplattform som låter dig öva på både klassisk och adaptiv Matrigma, direkt från din dator eller telefon.

Bli en mästare på Matrigma

Matrigma är det mest populära rekryteringstestet på den svenska arbetsmarknaden. Här möts du av spännande utmaningar i form av symbolserier och din uppgift är att knäcka koden och hitta den perfekta bilden som kompletterar varje matris. Varje fråga bjuder på unik logik och oändliga möjligheter att visa upp din skarpsinne och analytiska förmåga.

Matrigma erbjuder två fängslande versioner: klassisk och adaptiv. Utforska den klassiska varianten och bemästra de etablerade mönstren, eller testa den adaptiva versionen som anpassar sig efter din förmåga och tar dig på en spännande resa där ingen utmaning är den andra lik.

Klassisk Matrigma

Det klassiska Matrigma-testet är en stimulerande utmaning för din hjärna. Testet ger dig 40 minuter att svara på 35 frågor och demonstrera din analytiska förmåga. Genom att tolka komplexa mönster, rotationer och förflyttningar i matriserna får du möjligheten att visa upp din problemlösningsförmåga och logiska tänkande.

Adaptiv Matrigma

Här har du 12 minuter på dig att slutföra testet och visa upp din analytiska skicklighet. Denna snabbare version utmanar dig att snabbt identifiera mönster, rotationer och förflyttningar i matriserna. Genom att bemästra dessa element kan du framgångsrikt tolka matriserna i ditt faktiska rekryteringstest.

Hur gör jag för att lyckas med Matrigma-testet?

Övning är avgörande för denna typ av test. Studier har visat att symbolseriepoäng är den kategori som enklast kan förbättras genom övning. Genom att öva kan du minska nervositeten inför själva testtillfället och få en klar bild av formatet och frågorna som kommer att presenteras. Men ännu viktigare är att övningarna aktiverar ditt logiska tänkande. För de flesta av oss har det gått ett tag sedan vi senast satt i skolbänken.

Varför öva med SquidFactor?

Över 15.000 personer har övat på Matrigma med oss, här kommer några anledningar till varför.

Tillgång till autentiska resurser

SquidFactor är speciellt utformat för att hjälpa dig träna inför Matrigma-testet. Genom våra autentiska resurser (övningar, guider, videoförklaringar och webbinarier) får du tillgång till övningsmaterial som efterliknar den verkliga testmiljön. Vi har noggrant skapat dessa övningar för att återspegla de frågor och mönster som du kommer att stöta på i själva testet.

Förståelse av testets struktur

Genom att använda vårt verktyg får du möjlighet att bekanta dig med testets format och krav i förväg. Detta ger dig en fördel genom att du kan öva på de specifika färdigheter som krävs för att prestera bra i Matrigma-testet. Genom att regelbundet träna med autentiska material ökar du din förståelse för testets struktur och utvecklar strategier för att hantera olika typer av frågor och mönster.

Mindre stress

Med våra autentiska resurser och verkliga testliknande frågor kan du gradvis bygga upp ditt självförtroende och bekanta dig med testets format. Genom att öva regelbundet kan du bli mer bekant med frågemönster och tidsbegränsningen, vilket minskar den osäkerhet som ofta leder till stress inför det verkliga testet. Att vara väl förberedd och känna sig trygg ger dig en klar fördel när det kommer till att hantera stressiga situationer.

Utveckla dina svaga områden

Vi förstår att det är viktigt att identifiera och arbeta med eventuella svaga områden inför testet. Genom att använda våra verkliga testliknande scenarier kan du identifiera och fokusera på de områden där du behöver förbättras. Genom att utveckla strategier och tekniker som är specifikt anpassade för Matrigma-testet kan du känna dig mer förberedd och kapabel att hantera de olika utmaningarna som testet kan presentera.

Högre poäng på Matrigma

Genom att använda SquidFactor ökar du inte bara sannolikheten att lyckas på Matrigma-testet, utan du kan också uppnå högre poäng än om du inte hade övat. Våra autentiska övningsmaterial och verkliga testliknande frågor ger dig den nödvändiga träningen för att bli bekant med testets format och krav. Genom att regelbundet utmana dig själv med dessa material kan du förbättra dina färdigheter och skapa en stark grund för att prestera på din absoluta toppnivå.

Enkla villkor

Andra aktörer tar betalt för kortare perioder till högre belopp. Hos oss övar du obegränsat på klassisk och adaptiv Matrigma, i din dator eller telefon, för endast 344kr/månad, helt fritt från bindningstider.

Flest antal Matrigma-frågor

Vi erbjuder flest antal Matrigma-frågor för dig som vill bli riktigt, riktigt bra på Matrigma. Självklart kan du öva på både svenska och engelska.

+15.000 nöjda användare!

"Toppenverktyg detta så att man kan öva och känna sig lite mer trygg när det är skarpt läge."

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Superbra sida som jag rekommenderar vidare till alla som ska göra liknande saker som prövning. Toppensida med fantastisk kundtjänst. 10 av 10. Tack för bra service!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Jag använde SquidFactor för att bli bättre på Matrigma och är mycket tacksam för att jag gjorde det. Jag klarade testet, gick vidare i rekryteringsprocessen och fick jobbet!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"SquidFactor, thanks for a great tool! I got the job and it wouldn't have been possible without your videos, feedback and answers to various questions. You guys are the best!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Bra system och enkelt att använda"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Jag övade på adaptiv matrigma och lyckades gå vidare i rekryteringen. Rekommenderas."

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Superbra support och kundservice. Tack för alla snabba svar, jag klarade testet!"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

"Great system and support, thanks"

Klarade Matrigma med hjälp av SquidFactor

Vi vill att JUST DU ska klara Matrigma

Maximera din framgång på Matrigma med SquidFactor, den ultimata personliga och optimerade inlärningslösningen. Med vår avancerade algoritm tar SquidFactor dig till nästa nivå genom att handplocka de mest effektiva övningarna, skräddarsydda för att öka dina chanser till max. Varje steg är baserat på din unika profil, dina tidigare resultat och jämförelser med andra i liknande situationer.

SquidFactor är inte som andra tjänster - vi tar hand om en stor del av arbetet åt dig, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att förstå logiken bakom både klassisk och adaptiv Matrigma.

+15.000 nöjda användare

Klassisk och Adaptiv Matrigma ingår

Störst utbud av Matrigma-övningsfrågor

Pengarna-tillbaka-garanti

Inga bindningstider

Endast 344kr/mån

+15.000 nöjda användare

Klara Matrigma med SquidFactor

Minska din stress genom att öva på Matrigma-testet i förväg. Över 15.000 personer har använt SquidFactor för att klara Matrigma, gör det du med.

Matrigma-test övningar
kr
344/mån
Klassisk och Adaptiv Matrigma
Inga bindningstider
Pengarna-tillbaka-garanti
Öva på svenska/engelska

FAQ - Matrigma

Hur fungerar poängsättningen på Matrigma?

Poängen på Matrigma används för att bedöma en persons prestation i förhållande till en tänkt normgrupp som representerar den svenska befolkningen. Poängen redovisas på en 10-gradig poängskala som är uppdelad i tre områden: lågt resultat, genomsnittligt resultat och högt resultat.

Om en person erhåller mellan 0 och 3 poäng anses det vara ett lågt resultat, vilket motsvarar ungefär 16% av normgruppen. Detta indikerar att personens förmåga till abstrakt resonemang och logiskt tänkande är relativt begränsad i jämförelse med majoriteten av den svenska befolkningen.

För dem som får mellan 4 och 6 poäng betraktas resultatet som genomsnittligt och detta motsvarar cirka 68% av testtagarna. Det betyder att personen presterar på samma nivå som majoriteten av normgruppen när det gäller abstrakt resonemang och logiskt tänkande.

Om en person uppnår mellan 7 och 10 poäng betraktas det som ett högt resultat, och detta åstadkoms av cirka 16% av testtagarna. Det indikerar att personens förmåga till abstrakt resonemang och logiskt tänkande är exceptionellt stark och överlägsen majoriteten av den svenska befolkningen.

Denna 10-gradiga poängskala ger en referensram för att jämföra en persons prestation med den förväntade prestationen hos den svenska befolkningen. Det är viktigt att komma ihåg att poängen bara är en indikator på en specifik förmåga och att andra faktorer och bedömningsverktyg bör beaktas för att få en helhetsbedömning av en persons kognitiva förmågor.

Vilka poäng krävs för att gå vidare i rekryteringen?

Beroende på den sökta positionen och arbetsgivarens användning av testet varierar kraven för Matrigma-poängen. För mycket intellektuellt krävande positioner som chefspositioner eller forskning och utveckling kan höga poäng vara nödvändiga, och en poäng på minst 7 är en bra målsättning. För andra positioner där förmågan att lära sig nya verktyg och fatta välgrundade beslut inom rimlig tid är viktigt, krävs vanligtvis en genomsnittlig poäng.

Mitt Matrigma-test är om bara ett par dagar. Är det lönt att öva?

Ja, det är absolut meningsfullt att öva på Matrigma-frågorna inför ett Matrigma-test. Du kommer att komma till testet väl förberedd, uppleva mindre stress och få bättre resultat jämfört med om du inte övat.
 

Vad menar ni med bevisade resultat?

SquidFactor har genomfört en studie på cirka 300 användare och icke-användare, där vi med statistisk säkerhet kunde visa att de som använde SquidFactor fick betydligt bättre resultat på deras Matrigma-test än de som inte använde SquidFactor. Bland användarna fanns både de som använde SquidFactor för snabb förberedelse inför ett prov som var enstaka dagar bort och de som använde SquidFactor för långsiktig förberedelse under mer än ett kvartal.

Hur lyckas jag med Matrigma-testet?

Övning är avgörande för denna typ av test. Studier har visat att symbolseriepoäng är den kategori som enklast kan förbättras genom övning. Genom att öva kan du minska nervositeten inför själva testtillfället och få en klar bild av formatet och frågorna som kommer att presenteras. Men ännu viktigare är att övningarna aktiverar ditt logiska tänkande. För de flesta av oss har det gått ett tag sedan vi senast satt i skolbänken.

Hur fungerar det med bindningstider?

SquidFactor har ingen bindningstid. Det finns heller ingen uppsägningstid - du kan lämna tjänsten när som helst, utan extra kostnader och med bibehållen tillgång för hela den aktuella månaden.

Allmäna villkor - © 2022 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna  Så behandlar vi din data

Webbplats designad av Quality Media